Adres naszej strony internetowej to: https://ekologicznatorba.com.pl.

 • Dane osobowe i polityka prywatności
  1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Rolka s.c.  z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 103. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
   • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
   • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
   • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
   • dla potrzeb marketingowych,
  2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • nr telefonu,
   • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
   • dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
  3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
  4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  6. Sklep wykorzystuje -cookies-, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików -cookies- nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  7. Pliki –cookies- wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania –cookies- jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.